سازه های سقف کاذب

سازه های سقف کاذب

سازه گالوانیزه و آلمینیوم سقف های کاذب

معرفی سپری سقف کاذب :

سازه ، پروفیل یا سپری سقف کاذب مهمترین جزء سازه های سقف کاذب مشبک در دکوراسیون داخلی محسوب می گردد.

استفاده از این محصول به دلیل مناسب بودن قیمت تمام شده آن توسعه زیادی یافته است.

این محصول بنام سازه سقف کاذب آرمسترانگ نیز شناخته میشود. آرمسترانگ یکی از پیشتازان تولید این محصول است.

سقف کاذب مشبک، بدلیل ویژگیهایی ممتازش از سایر سقفهای کاذب بیشتر اجرا می شود.

 

در اجرای سقف های کاذب کناف از هر جنسی (کاشی ، تایل گچی ، آلمینیوم ، طلقی) ابتدا یک چهارچوب ساختاری نیاز است

که به سقف اصلی مهار میشود.

این مهار توسط پیچ های فلزی مخصوص به سقف کناف انجام می پذیرد.

جنس سازه کناف

جنس این سازه از ورق فلزی گالوانیزه یا آلمینیوم به شکل مربع شکل و دارای محفظه ای برای قرارگیری

یا پیچ شدن، بیرون کار یا داخل کار بودن پانل ها می باشد.